• bā 
 • 2
 • WTY

[八]基本解釋

數名,七加一(在鈔票和單據上常用大寫“捌”代):~面玲瓏。~卦(《周易》中的八種基本圖形)。

[八]詳細解釋

〈動〉

 1. (象形。甲骨文象分開相背的樣子。漢字部首之一。從“八”的字多與分解、分散、相背有關。本義:相背分開) 同本義

  八,別也。象分別相背之形。——《說文》。段玉裁注:“今 江、 浙俗語以物與人謂之八,與人則分別矣。”

 2. [數]

 3. 七加一的和

  八,數也。——《玉篇》

  陳饋八簋。——《詩·小雅·伐木》

  地理以八制。——《管子·五行》。注:“少陰之數。”

  八者,維綱也。——《大戴禮記·本命》。按,謂八方四正四隅。

  遇艮之八。史曰,是謂艮之隨言,六二爻也。餘五爻皆變。凡易用六不用八。八,少陰不變也。——《左傳·襄公九年》

  八眉者,如八字。——《尚書大傳》

  鄒忌修八尺有餘。——《戰國策·齊策》

  八音克諧。——《書·舜典》

  秦王復擊 軻,被八創。——《戰國策·燕策》

  八世。——《後漢書·崔實傳》。注:“謂三王五帝也。”

 4. 又如:八音(中國古代對樂器的統稱。通常為金、石、絲、竹、匏、土、革、木八種不同的質材所制);八拜(古代世交子弟對長輩的禮節,後世將異姓結為兄弟亦稱八拜)

 5. 常表次第,即第八

  八月在宇。——《詩·豳風·七月》

 6. 又如:八世;八年

[八]百科解釋

八,漢語漢字,音ba。詞義:1、數字,一至十之間的一員,七加一所得,大寫為捌。2、分之意。 〈動〉 象形。甲骨文象分開相背的樣子。漢字部首之一。從“八”的字多與分解、分散、相背有關。本義:相背分開。 同本義 [part;leaveeach other] 八,別也。象分別相背之形。——《說文》。段玉裁注:“今 江、 浙俗語以物與人謂之八,與人則分別矣。” 八,別也。象分別相背之形。——《說文》。段玉裁注:“今 江、 浙俗語以物與人謂之八,與人則分別矣。” 象形。甲骨文象分開相背的樣子。漢字部首之一。從“八”的字多與分解、分散、相背有關。本義:相背分開。 同本義 [part;leave each ... 更多→

[八]英文翻譯

all around, all sides; eight

[八]為謎底的謎語

1.文字之交(打一字)

2.公而忘私(打一字)

3.人多熱氣高(打一字)

4.空心(打一字)