• lián 
 • 13
 • YUVO

[廉]基本解釋

1.堂屋的側邊:~隅(稜角,喻品行端方,有氣節)。

2.不貪污:~潔。~正。~明。

3.便(pián)宜,價錢低:物美價~。

4.察考,訪查:“且~問,有不如吾詔者,以重論之”。

5.姓。

[廉]詳細解釋

〈名〉

 1. (形聲。從廣( yǎn),兼聲。從“廣”,表示與房屋有關。本義:廳堂的側邊)

 2. 同本義

  廉,仄也。——《說文》。按,堂之側邊曰廉,故從廣。天子之堂九尺,諸侯七尺,大戶五尺,士三尺。堂邊皆如其高。

  設席於堂廉東上。——《儀禮·鄉飲禮》。鄭玄注:“側邊曰廉。”

  故陛九級上,廉遠地,則堂高。——《漢書·賈誼傳》

 3. 邊謂之廉,角謂之隅。——《九章算術》

  入鮮水北句廉上。——《漢書·趙充國傳》。注:“謂水岸曲而有廉棱也。”

 4. 稜角。亦指物體露出稜角;有稜角

  進而眂之,欲其幬之廉也。——《周禮》

  哀以立廉。——《禮記·樂記》。注:“廉,廉隅也。”

 5. 又如:廉正(有稜角而方正);廉利(鋒利);廉角(廉隅,廉棱。稜角);廉鍔(稜角鋒利)

 6. 舊稱有節操、不苟取的人

  廉乾如古人某。——清· 周容《芋老人傳》

  若翁廉。——明· 崔銑《記王忠肅公翱三事》

 7. 姓。如:廉頗(趙國的名將,多次打敗秦軍)

〈形〉

 1. 正直;剛直;品行方正

  廉,稜也。——《廣雅》。按,凡稜利之義,實借為也。

  紾而博廉。——《考工記·弓人》。注:“嚴利也。”

  其器廉以深。——《呂氏春秋·孟秋》。注:“利也,象金斷割。”

  廉而不劌。——《荀子·不苟》

  古之矜也廉。——《論語·陽貨》

  人犯其難,我享其利,非廉也。——《莊子》

  廉者不受嗟來之食。——《後漢書·列女傳》

  其行廉。——《史記·屈原賈生列傳》

 2. 又如:廉倨(廉正而倨傲)

 3. 廉潔

  廉,清也。——《廣雅》

  摩廉者詰也。——《鬼谷子》

  取傷廉章指。廉,人之高行也。——《孟子》

  辭利刻歉謂之廉。——《賈子·道術》

  一曰廉善,二曰廉能。——《周禮·小宰》

  潔廉而果敢者也。——《大戴禮記·文王官人》

  聯幼清以廉潔兮。——《楚辭·招魂》。注:“不受曰廉。”

  廉之欲其節。——唐· 柳宗元《柳河東集》

  其待己也廉。——唐· 韓愈《原毀》

 4. 待其身其已廉

 5. 又如:清廉(清白廉潔);廉吏(廉潔的官吏);廉白(廉潔);廉公(清廉公正);廉俸(清制。官員除正俸外,只有養廉費,二者合稱廉俸);廉介(廉潔耿直);廉慎(清廉謹慎);廉節(清廉而有節操);廉讓(清廉遜讓);廉簡(清廉簡潔);廉穢(清廉和貪穢);廉辨(指清廉明辨)

 6. 狹窄

  凡秋耕欲深,春夏欲淺;犁欲廉,勞欲再。——《齊民要術》

 7. 低廉,便宜 。如:廉平(低廉公道);廉直(廉價)

 8. 清亮 。如: 廉樂(指樂聲高亢激越與婉轉圓潤)

 9. 細小 。如:廉纖(微小,纖細);廉苫(細小,纖細);廉廉(細弱的樣子)

 10. 通“兼”。

  而信廉愛之說。——《韓非子·五蠹》

〈動〉

 1. 考察,視察

  一曰廉善,二曰廉能,三曰廉敬。——《周禮·天官·小宰》

  武從事廉得其罪。——《漢書·何武傳》

  察貳廉空。——張衡《西京賦》

  察廉皆視也。

  人君不廉而變。——《管子·正世》。注:“察也”。

 2. 又如:廉按(查究);廉察(視察,查訪);廉舉(即察舉。漢代官員選拔的一種制度);廉車(按察使的別稱)

 3. 絕,斷

  外不廉而內不挫。——《周禮·考工記·輪人》。注:“絕也。”

[廉]百科解釋

廉,讀音lián,是形聲字,從廣兼聲,筆畫數13,五筆輸入法yuvo。本義為廳堂的側邊。《說文》,“廉,仄也。堂之側邊曰廉,故從廣”。引申出邊,與角相對。《九章算術》“邊謂之廉,角謂之隅”。再引申出正直、清廉、考察、廉價等,《廣雅》,“廉,清也”。1、堂屋的側邊:廉隅(稜角,喻品行端方,有氣節)。2、不貪污:廉潔、廉正、廉明。3、便(pián)宜,價錢低:物美價廉。4、察考,訪查:“且廉問,有不如吾詔者,以重論之”。5、姓。 更多→

[廉]英文翻譯

Lian