• chā 
  • 11
  • WTFV

[偛]基本解釋

1.《廣韻》側洽切,入洽,莊。

2.1.狡猾。

3.2.皮膚起皺。

[偛]百科解釋

偛 拼音:chā 部首:亻, 部外筆畫:9, 總筆畫:11 ; 繁體部首:人, 部外筆畫:9, 總筆畫:11 五筆86:WTFV 五筆98:WTFE 倉頡:OHJX 筆順編號:32312321511 四角號碼:22277 UniCode:CJK 統一漢字 U+505B 康熙字典 【子集中】【人字部】 偛 -------------------------------------------------------------------------------- 【廣韻】【集韻】𠀤側洽切,音插。偛㑙,小人貌。 更多→

[偛]英文翻譯

Cha