• chào 
  • 5
  • WIY

[仦]基本解釋

古同“仯”很小,很短。

[仦]百科解釋

部首筆畫 部首:亻 部外筆畫:3 總筆畫:5 五筆86:WIY 五筆98:WIY 倉頡:OF 筆順編號:32234 四角號碼:29200 Unicode:CJK 統一漢字U+4EE6 基本字義 1. 古同“仯”很小,很短。1 更多→

[仦]英文翻譯

Technique