• tuō zhé 
  • 丿
  • 3
  • TAV

[乇]基本解釋

[ tuō ]

委託。

[ zhé ]

草葉。

[乇]詳細解釋

1. 乇 [tuō]

乇 [tuō]

〈名〉

  1. 英文壓強單位torr的舊音譯,現譯托

[乇]百科解釋

乇拼音:zhé zhè nüè tuō部首:丿,部外筆畫:2,總筆畫:3五筆86&98:TAV 倉頡:HP筆順編號:315 四角號碼:20710 UniCode:CJK 統一漢字 U+4E47筆畫順序:撇、橫 、豎彎鉤 更多→

[乇]英文翻譯

to depend on, to entrust with