• chí shǐ 
  • 27
  • WGKM

[䶵]基本解釋

[ chí ]

管樂也,從龠虒聲。《唐韻》直離切《集韻》陳知切,音馳。《說文》管樂也。《廣韻》樂器。以竹爲之,長尺四寸,小者尺二寸,七孔。世本曰:蘇成公所作也。《楚辭·九歌》鳴兮吹竽。 《玉篇》或作箎。

[ shǐ ]

無釋義。

[䶵]百科解釋

䶵,拼音:chí shǐ 。五筆86:WGKM,五筆98:WGKW,倉頡:OBHYU 更多→

[䶵]英文翻譯

(same as U 7B8E 箎) a bamboo flute with seven holes