• tuǒ duò wěi 
  • 23
  • QOBE

[䲊]基本解釋

[ tuǒ ]

魚去鱗。

[ duò ]

剛孵化出來的魚苗。

[ wěi ]

蟹子。

[䲊]百科解釋

䲊,是漢語詞語,拼音tuǒ或duò,魚子已生者。從魚,憜省聲。 更多→

[䲊]英文翻譯

fry (of fish), crab, get rid of the scales of a fish