• rán niàn rǎn 
  • 15
  • VQDO

[㜣]基本解釋

[ rán ]

㈡音然。姓

[ niàn ]

無解釋。

[ rǎn ]

㈠音染。女子姿態。

[㜣]百科解釋

【漢字】㜣【拼音】rán【釋義】姓。【出處】《說文·女部》:“㜣,人姓。” 更多→

[㜣]英文翻譯

bearing; deportment; poise (of a woman); a last name, carriage