• huàn huó huò 
  • 8
  • UTDG

[㓉]基本解釋

[ huàn ]

《玉篇》胡括切,音活。《字彙》冰也。

[ huó ]

無解釋。

[ huò ]

無解釋。

[㓉]百科解釋

拼音:huàn huó huò 注音:ㄏㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄛˋ釋義:冰。 英:ice部首:冫 部首筆畫:2 總筆畫:8 部外筆畫:6 更多→

[㓉]英文翻譯

frost, crystallized; icicles, cold; ice